ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]
..........................................................................