องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559


ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 และปรึกษาข้อาชการอื่นๆ  ในวันที่ 10 สิงหาคม และวันที่  15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08