องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]8
2 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]2
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]4
4 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]3
5 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]4
6 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]3
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]3
8 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 18 พ.ค. 2563 ]26
9 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]30
10 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 9 เม.ย. 2563 ]26
11 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2563 ]31
12 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 เม.ย. 2563 ]32
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]29
14 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 24 มี.ค. 2563 ]30
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]40
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2563 ]3
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 13 ก.พ. 2563 ]37
18 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]3
19 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]3
20 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตัั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 27 ม.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6