องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การขอเข้าดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 26 ก.ย. 2566 ]3
2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]5
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ก.ย. 2566 ]8
4 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]5
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]10
6 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]12
7 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 10 ก.ค. 2566 ]21
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ 18 มิ.ย. 2566 ]22
9 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]19
10 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 13 มิ.ย. 2566 ]22
11 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
12 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 มิ.ย. 2566 ]17
13 บทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการควบคุมยาสูบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]18
14 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 พ.ค. 2566 ]26
15 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]27
16 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 10 เม.ย. 2566 ]26
17 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 23 มี.ค. 2566 ]43
18 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๖ และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2566 ]16
19 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 มี.ค. 2566 ]33
20 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ... [ 15 มี.ค. 2566 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12