องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต...
   

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. : นายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นป...

  ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้...
   

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานนโยบายและแผน อบต.บ้านขาม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อกำหน...

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม จัดป...

  ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองโรคม...
   

วันพธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020