องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบหน้ากากอนามัยใก้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านขาม
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหา...

  ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้...
   

  การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล...
   

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทั้ง 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จั...

  การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล...
   

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม  ได้จัดอาหารกลางวันใ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020