องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีวางพวงมาลาละถวายบังคมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรค...
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะบุลา...

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พร...
   

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. :  นายเสด็จ  ยะหัวดง  รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อ...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...
   

วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...

  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
   

วันที่ 1 กันยายน 2563 : หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020