องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลากร อบต.อุทัยสวรรค์
   

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม...

  เดินทางไปส่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.: นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อ...

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ...
   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  : ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู&nbs...

  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ...
   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020