องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้...
   

   

  การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ...
   

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. : นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให...

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 1...
   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 :  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้กำหนดห้วงประชุมสภาฯ สม...

  โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบ...
   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020