องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559


วันที่ 23-24 กันยายน 2559 : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ จังหวัดขอนแก่น

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08