องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ : ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดพิธีสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาทิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ วัดพิศาลอรัญญาวาส  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ทั้งนี้ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านขาม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญักบาตร เวลา ๐๖.๓๐  น.  และพิธีสวดภิธรรม  เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08