องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม


วันที่ 26 ตุลาคม 2559 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมคณะรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านขาม  เพื่อกำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทาง  การพัฒนาและการแก้ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08