องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08