องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 3 มีนาคม 2560 : กองสธารณสุขและสิงแวดล้อม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านขาม ประจำปี 2560   โดยจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบานขาม  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08