องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 8-10 มีนาคม 2560 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านขามฯ  ณ จังหวัดจันทบุรี
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08