องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พ.ศ. ๒๕๖๐


วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๐  สำนักงานปลัด  จัดโครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  องค์การบริหารส่วนตำบลบานขาม  พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขามทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยคมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น ๔๔  คน
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08