องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2560
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08