องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปรับปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ


วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม รวมทั้งผู้นำชุมชน  ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต. เพื่อคัดกรอโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สารพิษในร่างกายและโรคอ้วน
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08