องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (เดือนมกราคม ๒๕๖๒)


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักงานปลัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ บริเวณเสาธงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นำโดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08