องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 บ้านขามเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 "บ้านขามเกมส์" ประจำปีบประมาณ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 แห่ง

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08