องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2562


วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม  ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08