องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  09.00   น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้นขาม จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 และประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยรกของปี พ.ศ.2563  และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ  ณ ห้องประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลบ้าขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08