องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562


วันที่ 25 เมษายน 2562 : นายชัยโย  ตรีวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวมหาราช  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08