องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 2 (วันที่ 8 มิถุนายน 2563)


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม  ได้จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคธรนา 2019 (CORONA-19)

2020-06-19
2020-06-18
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-07
2020-06-05
2020-06-05
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-02