องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (9 มิ.ย.)


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทั้ง 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ในชาวงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2020-06-19
2020-06-18
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-07
2020-06-05
2020-06-05
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-02