องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (9 มิ.ย.)


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทั้ง 2  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ในชาวงปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (CORONA-19)

2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19