องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัยใก้แก่สถานศึกษาในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่  เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-06-19
2020-06-18
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-07
2020-06-05
2020-06-05
2020-06-04
2020-06-04
2020-06-02