องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และข้อราชการอื่นๆ
 

สล็อต

2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13