องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ : กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านขาม จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ วัดป่าศรีศรัทธาธรรม บ้านข้องโป้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านขาม โดยนายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซอคเกอร์ลีก

2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13