องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านขาม ร่วมกันตระหนัก และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี

2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13