องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบ้านขาม ร่วมกันตระหนัก และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-07