องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. :  นายเสด็จ  ยะหัวดง  รองนายก อบต.บ้านขาม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวงพวงมาลา เน่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้ากาญจนาภิเษก  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19