องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบรหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

บาคาร่าออนไลน์
2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26