องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓


วันที่ 19-20 กันยายน 2563 : งานป้องกัน อบต.บ้านขาม จัดโครกงารฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบรหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2020-10-26
2020-10-14
2020-09-24
2020-09-07
2020-08-13
2020-08-11
2020-08-10
2020-08-06
2020-08-04
2020-06-19