องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563


วันที่ 1 กันยายน 2563 : หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบบ้านขาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององร์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

สูตรบาคาร่า
2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26