องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2663 : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อพิจารณาหัวข้อราชการต่างๆ

สล็อต

2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26