องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 : คณะกรรมการเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบคำร้องขอกู้เงินทุน และพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนตามโครงการ ของกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายชัยโย  ตรีวิเศษ เป็นประธาน

เครดิตฟรี

2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26