องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองสองห้อง


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.: นายชัยโย  ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัด, รองปลัด, หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในหน่วยงาน  และชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (จังหวัดหนองคาย) นำโดยนายธนวัต  หล่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง ในการเข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม  เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการในการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกัน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านขาม

2021-01-12
2021-01-08
2020-12-27
2020-12-21
2020-11-25
2020-11-16
2020-11-16
2020-11-15
2020-11-11
2020-10-26