องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564


วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 : นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วย ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (คณที่ 1) ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08