องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


บรรยากาศ การรับสมัครสมาชิก อบต.บ้านขาม และ นายก อบต.บ้านขาม ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค.64


ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08