องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ผู้ตรวจการเลือกตั้งเข้าพบปะ ตรวจเยี่ยม


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายปิยะศักดิ์  คำสีลา ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย รวมทั้งให้คำแนะนำเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขามและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขาม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.บ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08