องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


วันที่ 7 ตุลาคม 2564  คณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งฯ ในการรับสมัคร ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ โดยมีนายไพฑูรย์  จันทร์ดำ ตำแหน่ง ประธาน กกต. เป็นประธานในการประชุม  เพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.บ้านขาม  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08