องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขามลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยเลือกตั้ง


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 : นางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประกาศต่างๆ เช่น แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/4, 4/5 , ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.บ้านขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08