องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ออกตรวจความเรียบร้อยร่วมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู


วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขาม พร้อมด้วย นายไพฑูรย์  จันทร์ดำ (ประธาน กกต.) นายธนูชัย  ชาวดร (กกต.อบต.บ้านขาม) และเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.บ้านขาม ร่วมต้อนรับ พบปะ พูดคุย ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์  บุรมรา  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และออกตรวจความเรียบร้อยป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08