องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. : นายวงศธร  จันทะโค หัวหน้าสำนักปลัด ประธานคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง พร้อมคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง ร่วมรับบัตรเลือกตั้งจากไปรษณย์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งเพื่อเก็บไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีนางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเก็บรักษาบัตร  ทั้งนี้ มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านขาม ร่วมสังเกตการณ์

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08