องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐  น. นายธีระ  เข็มแก้วมะลี พร้อมด้วยนายเสด็จ  ยะหัวดง  รองนายก อบต.บ้านขาม  นำคณะบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ซึ่งจะปรับปรุงซ่อมแซมไปยังศาลใหม่(ชั่วคราว) ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08