องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านขาม จัดโครงการจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหินคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี  ตำแหน่งรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านขาม ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08