องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


วันเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อบต.บ้านขาม)


วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  นางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08