องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเข้ารับการฝึกอบรม


ด้วยวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565  คณะผู้บริหารนำโดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ท่านพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย  รองนายก อบต., นายมาชัย สิงห์ดา รอง นายก อบต., นางธนพร  ทาหนองค้า เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา อบต.บ้านขาม นำโดยท่านพิทักษ์  โยมสีดำ ประะานสภา อบต.บ้านขาม, ท่านศรชัย  ยะหัวดง รองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาอบต.บ้านขาม รวม ๑๔ หมู่บ้าน เดินทางเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานสภาและการประชุมสภา) พร้อมกรณีศึกษาการชี้มูลความผิดต่อหน้าที่ราชการของหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปช./ปปท.)"ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว  จังหวัดนครพนม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08