องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม


วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08