องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร


วันที่ 19 เมษายน 2565 : ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขาม จัดพิธีรดนำ้ดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อขอพร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ (ไทย) ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บ้านขาม

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08