องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เดินทางมาส่ง นางสุวรรณา ชาวสวย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชาม (ชั้น 2) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08