องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก


วันพธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี PAP SMERA ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สตรีอายุ 30-60 ปี จำนวน 20 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-09
2022-05-06
2022-05-02
2022-04-19
2022-04-04
2022-04-01