องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.30 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ทั้ง 2 แห่ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 และหารือแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายเสด็จ ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ชั้น 2)

2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-05-09
2022-05-06
2022-05-02
2022-04-19
2022-04-04
2022-04-01