องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


ท่านนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต.บ้านขาม ณ โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนคูณ  ตำบลบ้านขาม

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-22
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11