องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น "


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 : กองส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ในพื้นป่าสาธารณะประดยชน์ บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมอนุรักษ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีท่านเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-22
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11