องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 


โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดโอกาสให้ผูปกครองมีส่วนร่วมในการัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อให้คณะกรรมการฯ และผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุครหลานจองตนเอง

2022-06-23
2022-06-20
2022-06-01
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-22
2022-05-18
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11