องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านขามร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะจากต้นทางและให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๕

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-08